Przez tjk |
Average: 5 (1 vote)
Pogwizd Andriej Szyszkin 2015

Ciekawostką o Słowianach jest fakt, że byli oni jednym z największych i najbardziej zróżnicowanych etnicznie grup ludnościowych w Europie. Np. w wieku XV można szacować, że populacja Słowian wynosiła kilkadziesiąt milionów czyli tyle na ile szacuje się ludność germańską. Dla porównania Paryż zamieszkiwało wówczas do 200 tys. ludzi.

Ich kultura, języki i zwyczaje miały ogromny wpływ na rozwój regionu. Słowianie zamieszkiwali rozległe obszary Europy Środkowej i Wschodniej, w tym tereny dzisiejszej Polski, Czech, Słowacji, Rosji, Ukrainy i Bałkanów. Ich historia obejmuje wiele fascynujących wydarzeń, od wczesnych migracji i kształtowania się państw słowiańskich po kontakty kulturowe i wymianę handlową z sąsiednimi narodami. 

Słowianie mieli również bogatą mitologię i wierzenia, które wpłynęły na wiele aspektów ich życia codziennego oraz obchodzone święta i tradycje. W mitologii Słowian Europy Środkowej można znaleźć wiele bóstw i istot nadprzyrodzonych, które były czczone i oddawano im cześć w różnych okresach i regionach. Poniżej przedstawiam kilka z najważniejszych bóstw słowiańskich:

  1. Perun - Bóg nieba, burz i piorunów, uważany za jedno z najważniejszych bóstw w mitologii słowiańskiej. Jego symbolem był topór lub młot, którym rzekomo rzucał pioruny.

  2. Swarożyc - Bóg ognia, oświaty, płodności i rzemiosła. Często utożsamiany z słońcem i związany z letnim przesileniem.

  3. Światowid - Bóg, który miał cztery twarze, symbolizujące cztery pory roku i cztery kierunki świata. Był czczony w wielu świątyniach na terenie Słowian Europy Środkowej.

  4. Mokosz - Bogini płodności, ziemi i urodzaju. Często przedstawiana jako kobieta związana z rolą kobiet w życiu społecznym i gospodarczym.

  5. Jarilo - Bóg wiosny, młodości, płodności i życia. Był synem Swarożyca i ojcem Devy, bóstwa zimy i śmierci.

  6. Veles - Bóg ziemi, zwierząt, lasów, wód i opiekun podróżników. Często postrzegany jako przeciwnik Peruna i symbol chaosu.

  7. Lada - Bogini miłości, harmonii i rodziny. Była czczona jako opiekunka małżeństw i matek.

  8. Dziewanna - Bogini wiosny, dziewictwa i ochrony dziewic. Jej kult był szczególnie silny wśród młodych kobiet.

To tylko niektóre z głównych bóstw słowiańskich. Istniało wiele innych istot i duchów, które były czczone przez Słowian Europy Środkowej w różnych okresach i regionach. Mitologia słowiańska jest bogata i różnorodna, a bóstwa często miały lokalne warianty i interpretacje.