Przez tjk |
Average: 4 (3 votes)


 

Kara śmierci jest koniecznym i efektywnym środkiem, by Kościół mógł osiągnąć swój cel, gdy buntownicy działają przeciwko niemu, a burzycieli wspólnoty Kościoła, zwłaszcza zatwardziałych heretyków i przywódców herezji nie można powstrzymać za pomocą żadnej innej kary przed ciągłym zakłócaniem porządku Kościoła i skłanianiem innych do wszelkiego rodzaju przestępstw .... Gdy oceni się, że perwersja jednego lub kilku może przynieść ruinę wielu jego [tj. Kościoła] dzieci, jest on zobowiązany skutecznie ją usunąć w taki sposób, że jeśli nie będzie innego środka zaradczego, by uratować jego członków, może on i musi tych podłych ludzi zgładzić.
Leon XIIIKtóre to tam Panie przykazanie? Piąte? Czy cuś? Ty tam Panie, to nie zabijaj. My natomiast, jako wykazuję, Panie, jak najbardziej wskazane. Panie! Rekomenduję, Panie.
Grunt to dobrze pojęte miłosierdzie. Chwalmy Pana. Idźcie ofiara spełniona (jednak, sorki, oby nie).