Oceń wpis:: 
Jeszcze nikt nie glosował

   Mam nadzieję, że wybaczą mi państwo bardzo osobisty charakter niniejszej „ławeczki”, ale powstrzymać mi się trudno. Otóż mam swoje święto! Wprawdzie prywatnie to ja „od zawsze” świętowałem rocznicę czerwcowych wyborów. Starałem się to robić również razem z naszą gminną wspólnotą organizując w 20-tą rocznicę 4 czerwca koncert Grupy Operacyjnej oraz konkurs historyczny z udziałem ks. b-pa Bronisława Dembowskiego, który był obserwatorem Okrągłego Stołu. Jednakże w tym roku 4 czerwca uzyskał rangę święta państwowego – Sejm proklamował tę datę Dniem Wolności. To bardzo dobra nazwa. Kieruje naszą uwagę na dzień, w którym odzyskaliśmy wolność używając kartek wyborczych. Przypomina także, że masowy udział w tych wyborach ( to był nie pobity dotychczas rekord frekwencji) był wyrazem społecznej akceptacji kierunku przemian ustrojowych wypracowanych przy Okrągłym Stole. Są wprawdzie tacy, którzy ubolewają, że nie było katharis, że naród nie okupił wolności daniną krwi. Mogą tak sobie mówić, prywatnie czy telewizyjnie, bo mają to szczęście, że żyją w wolnym kraju. Zaś naród od 20 lat konsekwentnie utrwala dobrą tradycję dochodzenia swoich racji przy pomocy kartki wyborczej. Wyborów odbyliśmy wiele. Wiele razy zasiadałem w komisji wyborczej i za każdym razem widziałem, z jaką odpowiedzialnością ( zaryzykuję – z poczuciem misji) komisja traktowała swoją pracę. Najdobitniej odczułem to podczas zeszłorocznego referendum w sprawie odwołania burmistrza. Agitacja przedreferendalna była bardzo ostra. Podziały między ludźmi głębokie. Komisja złożona po połowie ze zwolenników i przeciwników odwołania. I wszyscy zgodnie, z dużą dozą zaufania pracowali w przeświadczeniu, że ich obowiązkiem jest uczciwe przeprowadzenie głosowania.

   Myślę więc, że fakt, iż posiadamy realną możliwość rządzenia naszą gminą wystarczająco uzasadnia zamieszczenie powyższych rozważań w rubryce przeznaczonej do komentowania pracy naszego gminnego samorządu. Sadzę też, że miał rację arcybiskup Warszawy – ks. Kazimierz Nycz, ogłaszając 4 czerwca Dniem Dziękczynienia i proponując świętowanie tego dnia w radosnej atmosferze. To dobra przeciwwaga dla martyrologicznego charakteru naszych innych narodowych rocznic.

Sołtys WojciechTekst opublikowany w Piśmie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu „Rajgrodzkie Echa”
Dodaj komentarz

WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (21)