Oceń wpis:: 
Jeszcze nikt nie glosował

   Czy z sołeckiej ławy widać lasy nad Amazonką? A czy te lasy mają się jakoś do uchwał Rady Miasta w Rajgrodzie? Albo do propozycji pani Ani Graczewskiej – sołtyski z Pieńczykówka – aby zbierać makulaturę i za uzyskane pieniądze sadzić drzewa? I czy to wszystko ma jakiś związek z naszymi nawykami – tymi które mamy i tymi które będziemy sobie wyrabiać? Takie pytania stawia przed nami znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. , a obowiązywać będzie najpóźniej od 1 lipca 2013 r. Składa ona na władze gminne całą odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Aby ułatwić im wywiązywanie się z tego obowiązku, stanowi owa ustawa, że opłata za odbiór śmieci będzie pobierana nie na drodze umowy cywilno-prawnej lecz w formie podatku. Ma to zdyscyplinować właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas uchylali się od płacenia za swoje śmieci. Pod rządami nowej ustawy po niezapłacone pieniądze zgłosi się do nich nie urzędnik gminy, lecz komornik Urzędu Skarbowego. Lecz coś za coś. Z jednej strony ułatwiono gminom pozyskiwanie pieniędzy na gospodarkę śmieciową, a z drugiej zobowiązano je do stworzenia warunków pozwalających mieszkańcom oddawać odpady posortowane. Rada Miasta, ustalając wysokość podatku, zobowiązana jest do wyznaczenia niższej stawki za odpady posortowne. Początki tego systemu już widać – odpady plastikowe ( przede wszystkim folia po kiszonkach ) jest już odbierane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Ale zorganizowanie sortowania całej masy śmieciowej to zadanie – jak na naszą gminę – gigantyczne. Zwłaszcza że przepisy wykonawcze do ustawy jeszcze nie w pełni gotowe. No i nie bardzo widać zainteresowanie przemysłu papierniczego odbiorem makulatury. A lasów nad Amazonką coraz mniej. A to ponoć niebagatelny wplyw na trapiące nas zmiany klimatu.

Sołtys Wojciech   P.S. Lasy amazońskie są największym dostawcą na światowym rynku drewna.Tekst opublikowany w Piśmie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu „Rajgrodzkie Echa”
Dodaj komentarz

WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (16)