Skróty:     Ankiety   |  Artykuły   |  Artykuły - ranking   |  Autorzy   |  Bajeczki   |  Blogi   |  Blogi - ranking   |  Fraszki   |  Galerie   |  Jak to zrobić   |  Kulinaria   |  Lepieje   |  Limeryki   |  Newsletter   |  Ogłoszenia   |  Opowiadania   |  Opowieść w odcinkach   |  Piosenki   |  Porady   |  Reportaże   |  Skrypty   |  Tabele   |  Tabulatury   |  Wiersze - ranking   |  Zdrowie   |  Redakcja - kontakt   |  RSS   |  Skorowidz

Wojtek - blog

WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (19)

   Wygląda na to , że naszej Radzie Miasta udała się sztuka, która tak rzadko udaje się polskim politykom pierwszej ligi. Mianowicie „grupa rządząca” i „grupa opozycyjna”, mając odmienne zdanie na temat uchwały „śmieciowej”, podjęły negocjacje i, ustąpiwszy nieco z zajmowanych pierwotnie stanowisk, uchwałę ową uchwaliły. A było to tak:

WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (18) STYCZEŃ, LUTY 2013

   Obrady ostatniej sesji Rady Miejskiej spięły, jakby klamrą, dwa epizody o wspólnym mianowniku.

   Na początku pan burmistrz, jak zawsze, sprawozdawał o swojej działalności od sesji poprzedniej. Między innymi poinformował, iż wpłynęło pismo rodziców dzieci szkolnych i przedszkolaków żądające, by interweniował w sprawie jakości żywienia dzieci przez firmę, która wygrała przetarg na to żywienie w bieżącym roku kalendarzowym. Sprawę tę rozpatrywał wraz z kierowniczką Ośrodka Pomocy Społecznej, bowiem to OPS organizował przetarg i nadzoruje wykonawcę. Dopytałem się potem sekretarza gminy dlaczego OPS? Bo to na nim spoczywa obowiązek zorganizowania i sfinansowania dożywiania dzieci, którym należy się pomoc społeczna. Pozostałe dzieci korzystają z posiłków niejako przy okazji, wnosząc za nie pełną odpłatność. I to rodzice tych dzieci wystąpili z żądaniem interwencji.

WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (17) LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2012

   Janusz przypomniał, że pora napisać kolejną „Ławeczkę”. Wnuczka przy obiedzie zwierzyła się, że ma napisać wypracowanie o tym, czy Polacy potrafią kochać Ojczyznę. Te dwa komunikaty, które dotarły do mnie w czasie listopadowego Święta Niepodległości postawiły mnie przed pytaniem: czy sołtys Wojciech potrafi kochać Ojczyznę?

WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (16)

   Czy z sołeckiej ławy widać lasy nad Amazonką? A czy te lasy mają się jakoś do uchwał Rady Miasta w Rajgrodzie? Albo do propozycji pani Ani Graczewskiej – sołtyski z Pieńczykówka – aby zbierać makulaturę i za uzyskane pieniądze sadzić drzewa? I czy to wszystko ma jakiś związek z naszymi nawykami – tymi które mamy i tymi które będziemy sobie wyrabiać? Takie pytania stawia przed nami znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. , a obowiązywać będzie najpóźniej od 1 lipca 2013 r.

WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (15)

   Kończąc poreferendalne rozważania pragnę podzielić się z państwem pewnym interesującym spostrzeżeniem: otóż w przedreferendalnych sporach i debatach praktycznie nieobecny był wątek zamknięcia przez gminę szkół w Bełdzie i Karczewie. A przecież to był nominalny powód (?), pretekst (?) do rozpisania referendum. To ciekawy przyczynek do rozważań socjologicznych.

WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (14)

   Komitet "Fajna Gmina" zawiązał się na okoliczność referendum w sprawie odwołania burmistrza. Referendum się odbyło i można by się zastanowić, czy działania komitetu to

Sukces czy porażka ?

   Komitet zanalizował sytuację, która doprowadziła do referendum, w sposób raczej nieemocjonalny, lecz dość merytoryczny. Na tle krajowej sceny politycznej, kręcącej się według zasady „kto komu lepiej dokopie”, to chyba sukces.

WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (13) CZERWIEC, LIPIEC 2012

  Komitet "Fajna Gmina" wydał odezwę (patrz str.10)*, w której Niezadowolonych oraz inicjatorów referendum potraktował jako parterów w dyskusji nad problemami naszej gminy. Pan Adam Grzędziszewski swój tekst (patrz str.12)* podpisał jako Przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej w Rajgrodzie. Pragnę wyrazić uznanie dla faktu założenia Koła w Rajgrodzie. Swego czasu starałem się założyć w Rajgrodzie Koło Unii Wolności, co mi się nie udało - wiem więc, że nie jest to zadanie łatwe. Mam nadzieję, że Koło PO będzie dla innych podmiotów społecznych gminy cennym partnerem w rozwiązywaniu naszych problemów. Ufam też, ze Koło uszanuje wieloletnią tradycję izolowania spraw naszej gminy od krajowych konfliktów politycznych. Do nadziei takiej skłania mnie tonacja, w jakiej pan Adam napisał wspomniany powyżej tekst.

Strony