Można rozwiązywać problemy samodzielnie. Jeśli znamy cel, który chcemy osiągnąć - taki rodzaj zadań występuje najczęściej - to wystarczy wybrać samemu drogę rozumowania, dającą szansę, a nawet pewność, że do niego dojdziemy. Jednak taka praca wymaga wielkiego obiektywizmu i krytycyzmu wobec własnych pomysłów. Czy jesteśmy w stanie spełnić te kryteria?» Artykuł drukowany na stronie
Average: 5 (3 votes)